SRPSKA PSIHODRAMSKA ASOCIJACIJA SPA MORENO

TABELA EDUKACIJE

PRVA STRANA
TABELA EDUKACIJE
EDUKACIJA U SPA
LITERATURA SPA
LITERATURA SPA 1
18 PITANJA SDPS
BIOGRAFIJA DUSANA POTKONJAKA
PISMENI ISPIT 14 TEMA
VODJENJE PSIHODRAMSKE SEANSE
ISPIT ZA PRVI STEPEN
ISPIT ZA DRUGI STEPEN
KLINICKI ESEJ
ISPIT ZA TRECI STEPEN
PROGRAM ZA TRENERA SPA
ENGLISH
The Programme of the Education
LITERATURE
THE FIRST DEGREE EXAM
THE SECOND DEGREE EXAM
THE THIRD DEGREE EXAM
BIOGRAPHY OF DUSAN POTKONJAK
EIGHTEEN QUESTIONS OF SDPS
The Programme for a SPA trainer

.

SRPSKA PSIHODRAMSKA ASOCIJACIJA MORENO
Adresa: 27. mart 41/78 i Despota Stefana 68/10, Beograd
e-mail: spamoreno.beograd@gmail.com; Dušan Potkonjak, glavni trener: 063 8450 235; dusandpotkonjak@yahoo.com; Gorda Božović 064 1362 079, gogabaksi@yahoo.com; Jelena Vidić 063 264 969, vidic.jelena@gmail.com
Srpska psihodramska asocijacija Moreno poziva vas da se uključite u edukaciju za psihodramskog terapeuta/kinju.
Edukacija se sastoji iz tri stepena, koji podrazumevaju boravak u iskustveno-edukativnoj psihodramskoj grupi,
dvogodišnje iskustvo u grupnoj analizi, teorijska predavanja i eseje, dvogodišnje vođenje terapijske grupe pod
supervizijom i pisanje završnog kliničkog rada. Tokom školovanja od kandidata/kinje se očekuje da uspešno položi
tri praktična ispita, ispit iz teorije psihodrame i grupne psihoterapije i da uspešno odbrani klinički rad.
Ukupan broj sati tokom školovanja:
1.EDUKATIVNO ISKUSTVENI SATI – 810
2.SATI IZ GRUPNE ANALIZE – 120 do 160 (60 do 80 seansi)
3.SATI IZ TEORIJE – 600 (80 sati sa trenerom + 80 sati sa studentskom grupom + 440 sati za pisanje eseja i pripremu za ispit + teorijski ispit iz teorije psihodrame i grupne psihoterapije)
4.SUPERVIZIJSKI SATI – 160
5.PSIHOTERAPIJSKI RAD POD SUPERVIZIJOM – 300 sati (minimum 80 seansi vođenka sopstvene terapijske grupe u koterapijskom paru (od 160 do 240 sati) + individualni psihoterapijski rad + vođenje radionica i otvorenih grupa)
UKUPNO – od 1990 do 2030 SATI
*cena jedne seanse od 240 minuta je 1000 dinara
Glavni trener SPA Moreno je Dušan Potkonjak, specijalista psihijatrije i trener Britanske psihodramske asocijacije od
1994. godine. Dušan Potkonjak je 1988. godine počeo da vodi prvu edukativno-iskustvenu psihodramsku grupu u
Beogradu. Diplomirao je psihodramu 1991. godine u Velikoj Britaniji kod Marše Karp, učenice J. L. Morena i 1993. završio sve sate diplomskog kursa na Londonskom instututu za grupnu analizu (overseas trening).
Saradnici/e u edukaciji su psihoanalitičarke, trening analitičarke i grupne analitičarke Ljiljana Milivojević i Marija Vezmar, kao i diplomirani psihodramski psihoterapeuti/kinje SPA Moreno. Pored toga, u školovanju učestvuju i gostujući treneri/ice, među kojima su i Žana Segula, Kejt Bredšo, Lars Tuvon, Sju Danijels, Marša Karp, Malkom
Pajns i drugi/e.Psihodrama je oblik grupne psihoterapije i akcioni metod koji koristi elemente drame i spontanog improvizovanog pozorišta. U grupi se na psihodramskoj sceni istražuju međuljudski odnosi i razne uloge koje igramo u životu, kao i naš unutrašnji svet - snovi, fantazije, želje i strahovi, prošlost, sadašnjost i budućnost. Psihodrama omogućava da se grupni proces i međuljudski odnosi članova grupe ovde i sada istraže na psihodramskoj sceni, kao i da se objektni odnosi eksternalizuju na psihodramskoj sceni.
Upotrebom psihodrame i akcionih tehnika naglasak se, pored verbalne komunikacije, stavlja i na neverbalno, a kod članova/ca grupe se podstiču spontanost i kreativost, omogućava bolje sagledavanje sebe, povećava empatija i pruža se prilika da istraže svoje autentične potrebe, kao i da sadašnjost povežu sa bitnim odnosima i dešavanjima iz prošlosti.
Pregled programa edukacije iz psihodrame i grupne psihoterapije:

PRVI STEPEN
DRUGI STEPEN
TREĆI STEPEN
Prikupljeno je najmanje 270 sati u
iskustveno-edukativnoj psihodramskoj
grupi
Prikupljeno najmanje 540 sati u
iskustveno-edukativnoj psihodramskoj
grupi
Prikupljeno najmanje 810 sati u
iskustveno-edukativnoj psihodramskoj
grupi
Započeto je prikupljanje sati u grupnoj
analizi
Prikupljeno 120 do 160 sati grupne
analize (60 do 80 seansi)
Add your content here
Započeto je prikupljanje teorijskih sati
(sa trenerima i u studenskim grupama)

Prikupljeno je 600 sati iz teorije (80 sati
sa trenerom + 80 sati sa studentskom
grupom + 440 sati za pisanje eseja i
pripremu za teorijski ispit)
Prikupljeno najmanje 300 sati
psihoterapijskog rada pod supervizijom
(od toga najmanje 80 seansi vođenja
sopstvene psihoterapijske grupe pod
supervizijom)
Napisani su i prihvaćeni eseji:
1. Lična biografija sa psihodinamskim,
psihodramskim pristupom.
2. Profesionalna biografija s naglaskom
na iskustvu u psihoterapiji
3. Moje iskustvo u psihodrami
4. Analiza dve psihodramske seanse.
Napisani su i prihvaćeni eseji:
1. Moje lično iskustvo u psihodramskoj
grupi u procesu sopstvene psihoterapije
2. Moje lično iskustvo u grupnoj analizi u
procesu sopstvene psihoterapije
3. Poređenje psihodramskog i grupno
analitičkog metoda, teorijski i na
praktičnim primerima
4. Analiza tri psihodramske grupe od
koje je dve vodio/la student/kinja
kandidat/kinja
Prikupljeno najmanje 160 sati
supervizije
Add your content here
Uspešno položen pismeni teorijski ispit
iz teorije psihodrame i grupne
psihoterapije
Napisan i odbranjen klinički rad o
vođenju terapijske grupe pod
supervizijom
PRAKTIČNI ISPIT ZA PRVI STEPEN pred
dvočlanom komisijom*
* nakon uspešno položenog ispita za prvi
stepen student/kinja može da počne da vodi
grupu pod supervizijom
PRAKTIČNI ISPIT ZA DRUGI STEPEN pred
tročlanom komisijom
ZAVRŠNI PRAKTIČNI ISPIT pred
tročlanom komisijom

Kandidat/kinja koji je ispunio/la sve uslove dobija diplomu o završenoj edukaciji iz psihodrame i grupne psihoterapije, kojim je stekao/la zvanje DIPLOMIRANI PSIHODRAMSKI PSIHOTERAPEUT/KINJA, na osnovu koje konkuriše za nacionalni sertifikat za psihoterapiju.