SRPSKA PSIHODRAMSKA ASOCIJACIJA SPA MORENO

BIOGRAFIJA DUSANA POTKONJAKA
PRVA STRANA
TABELA EDUKACIJE
EDUKACIJA U SPA
LITERATURA SPA
LITERATURA SPA 1
18 PITANJA SDPS
BIOGRAFIJA DUSANA POTKONJAKA
PISMENI ISPIT 14 TEMA
VODJENJE PSIHODRAMSKE SEANSE
ISPIT ZA PRVI STEPEN
ISPIT ZA DRUGI STEPEN
KLINICKI ESEJ
ISPIT ZA TRECI STEPEN
PROGRAM ZA TRENERA SPA
ENGLISH
The Programme of the Education
LITERATURE
THE FIRST DEGREE EXAM
THE SECOND DEGREE EXAM
THE THIRD DEGREE EXAM
BIOGRAPHY OF DUSAN POTKONJAK
EIGHTEEN QUESTIONS OF SDPS
The Programme for a SPA trainer

dusan_small.jpg

PROFESIONALNA BIOGRAFIJA DUSANA POTKONJAKA

Rođen 1947. godine.
Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu.
Medicinski fakultet završio 1976. godine u Beogradu.
Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio 1983. godine u Beogradu.
Sadašnje zaposlenje: specijalista psihijatar, associated specialist in psychiatry, Goodmayes hospital, istočni London do maja 2015.
Penzionisao sam se maja 2015. Sada uglavnom zivim u Beogradu . Vodim edukaciju iz psihodrame I grupne terapije u Beogradu. za novu generaciju od 13 studenata. Takodje u Beogradu vodim I grupu za Playback teatar , Playback-Beograd.,
Psihoterapeut practitioner i trener Britanske Psihodramske Asocijacije.BPA
Glavni trener Srpske Psihodramske Asocijacije SPA Moreno.

Ranija zaposlenja: opšti lekarski staž 12 meseci, 1977. godine. U Beogradu
1978. godine, započeo specijalizaciju u Institutu za psihijatriju u Beogradu, ugovor na određeno vreme. Iste godine, 1978 proveo sam 3 meseca u Maudsley hospital London, kao visting doctor i stekao prva značajna iskustva iz grupne analize i psihodrame kod Malcolm Pines.
Od 1979. do kraja decembra 1993. godine, stalno zaposlen u Institutu za psihijatriju, Kliniku za Psihijatriju , Kliničkog centra Srbije u Beogradu.
Od aprila 1994. do februara 1996. godine, radio u Warley hospital, istočni London, kao senior house officer SHO in psychiatry.
Od februara 1996. do januara 1999. godine, radio u North London teaching hospitals kao senior house officer in psychiatry.
Od januara 1999. do maja 2004. godine, radio u Royal London hospital kao stuff grade in psychiatry.
Od maja 2004. Do maja 2015 godine, radio u Goodmayes hospital, istočni London kao associated specialist in psychiatry.Kao specijalista psihijatar .

Edukacija i iskustvo iz psihoterapije
Tokom 1978. godine, kao visiting doctor u Maudsley hospital London, imao sam značajno iskustvo u grupnoj analizi i psihodrami kod Malcolm Pines, vodećeg britanskog psihoanalitičara i grupnog analitičara, koji je sarađivao sa Fuksom osnivacem Grupne Analize i sa Morenom a i sa Zerkom Moreno.Takodje je vodio psihodramske grupe. M Pines je zavrsio psihodramu kod Eleftrija.
0d 1984. do kraja 1992. godine, proveo sam svake godine oko 3 meseca u vodećim centrima za intenzivnu grupnu psihoterapiju i terapijsku zajednicu u V. Britaniji, Henderson hospital, Ufcum clinic i drugi centri, kao i Psychotherapy department St. George’s Medical school, London, i Oxford i drugi centri.
Moj prvi trener psihodrame i mentor psihoterapijskog treninga bio je Andrew Powel, načelnik Psychotherapy department u Londonu st George s Medical School i Oxfordu, grupni analitičar i trener psihodrame u BPA.
Edukacija iz Psihodrame 1984. do 1991. godine pri Britanskoj Psihodramskoj Asocijaciji.
Glavni trener mi je bila Marcia Karp, koja je diplomirala psihodramu kod tvorca psihodrame J. L. Morena. Ostali treneri bili su mi Ken Sprague, Andrew Powel, Zerka Moreno, Monica Zureti , Jim Sachs i drugi. Deo treninga sam obavio u Njujorku 1988g .
Diplomirao sam psihodramu kod Marcia Karp 1991. godine u International Holwell centre for psychodrama, pri Britanskoj Psihodramskoj Asocijaciji. BPA. Od 1991. godine sam practicioner psihodrame pri Britanskoj Psihodramskoj Asocijaciji, a od 1992. godine, ragistrovan psihoterapeut pri United Kingdom Councel of Psychotherapy. UKCP
Od 1994. godine sam trener Britanske Psihodramske Asocijacije, takođe i autor dela trening programa BPA.
Edukacija iz grupne analize. Overseas trening Londonskog Instituta za Grupnu Analizu, održanog u Beogradu od 1987. do 1993. godine.
Prvih 12 meseci Introductory course, zatim Diploma course.
Treneri su mi bili George Renton i Anne Mholongo.sada Morgan
Obavio sam uspešno sve iskustvene i teorijske časove, u edukaciji iz Grupne Analize kao i vođenje grupe pacijenata pod supervizijom.
Aktivnosti iz Psihodrame u Jugoslaviji:
Tokom 1986. godine, u Beogradu sam organizovao prvi workshop iz Psihodrame u Jugoslaviji, koji je vodio Andrew Powell. Od 1986. do kraja 1991. godine, organizovao sam workshopove, koje su u Jugoslaviji vodili Marca Karp, Ken Sprague, Mike Watson, Rudi Nojgard, John Casson, Susie Taylor.
Od 1988. godine, u Beogradu vodim prvu edukativno-iskustvenu grupu iz psihodrame u Jugoslaviji. Članovi ove grupe su bili sadašnji treneri psihodrame u Jugoslaviji. U periodu od 1990. do 1992. godine, neformalno smo osnovali Jugoslovensku Psihodramsku Asocijaciju. Ja sam bio neformalni predsednik i glavni trener. Kreirao sam osnovni program edukacije iz psihodrame u Jugoslaviji, sastavljen prvo iz 2 stpena a kasnije iz 3 stepena, kao i program ispita. Vodio sam prve ispite 1992. godine u Beogradu. Taj program je kasnije razvijen u edukativni program Srpske Psihodramske Asocijacije SPA Moreno, koja je osnovana 2002. godine, a zvanično registrovana 2004. Godine, pri SDPS. U toku 1990. godine, sa kolegama odlazim više puta u Skoplje, gde sam pomogao razvoj psihodrame u Makedoniji i vodio prve ispite za drugi stepen u Skoplju. Od početka 1991. godine sam svakog meseca vikendom vodio uvodni kurs psihodrame u Zagrebu, kada je rat prekinuo veze između Beograda i Zagreba. U toku te 1991 godine, bio je veliki zamah psihodrame u Beogradu, 6 javnih nastupa u SKC, studentska grupa u SKC jednom nedeljno, kao i 5 gostujućih trenera iz Britanije. Započeo sam sa kolegama iz Evrope i pripreme za kongres u Beogradu - Psihodrama Istocna i Zapadna Evropa, ali je rat 1991. godine to zaustavio. 1990. godine, održan je ispit iz uvodnog stepena za psihodramu u Beogradu, koji je vodio A. Powell. Uz mene, ispit su tada položili Jasna Veljković, Vladimir Milošević, Zoran Đurić. Tokom 1991. godine su položili Zoran Ilić, Valentina Jaćimović i Zvonko Džokić. Školovanje psihodrame u Britaniji sam završio 1990. godine, a 1991. godine sam položio završni ispit iz psihodrame kod Marcia Karp i Ken Spregue. Školovao sam se od 1984. do 1991. Godine u International Centre for Psychodrama Holwell u V.Britaniji pri BPA,
. Kao diplomirani psihodramatičar Britanske Psihodramske Asocijacije, vodim u Beogradu tokom 1991/ 92. godine novu generaciju od 30 studenata. Asistenti su mi bili Jasna Veljković i Vladimir Milošević. Tokom 1992.i 1993 g godine, vodim 30 novih studenata, asistenti su mi bili Zoran Đurić i Zoran Ilić. Godine 1992. bio sam predsednik komisije, kada su ispit za drugi stepen psihodrame položili Vesna Vuković i Sanja Životić i 1993. Peđa Životić. Edukacija iz psihodrame ima sada 3 stepena. 1994-95. godine bio sam predsednik komisije kada su ispit za 2. stepen položili Slavko Mačkić i Peđa Trudić, a 1995. za 2. stepen položili su Ranko Vuković i Olivera Veselinović.
U septembru 2004. bio sam predsenik ispitnih komisija kada je student SPA Dragan Milivojević položio za prvi stepen edukacije i kada je Kristina Lalić Spirković položila za prvi stepen. Sledeće 2005 godine, za prvi stepen je položio Nebojša Pjević. Edukacija Srpske Psihodramske Asocijacije SPA ima tri stepena. Kasnije su za prvi stepen polozile Danijela Jovanovic , Gorda Bozovic , Ana Mijalkovic i Silvija Radice. Za drugi stepen polozili su Dragam Milivojevic i Nebojsa Pjevic.
Od 1994. pa do danas, redovno dolazim u Beograd po tri puta, a kasnijei cetiri puta godišnje i vodim edukativno-iskustvene grupe iz psihodrame.
Negde oko 1999. grupa mojih bivših studenata, i kasnije koterapeuta Jasna Veljković, Vladimir Milošević, Zoran Đurić, Zoran Ilić, Slavko Mačkić i drugi osnovala je Jugoslovensko udruženje psihodramskih terapeuta - YUPA. Kao jedini diplomirani psihodramski terapeut u Jugoslaviji i trener BPA, predložio sam tada kolegama iz YUPA program edukacije koje sličan programu Britanske Psihodramske Asocijacije, čiji sam trener. Da je neophodno da bar 50% sati u edukaciji u tadasnjoj Jugoslaviji vode diplomirani psihodramatičari, znači oni koju su prošli kompletan trening, sve časove, napisali sve eseje, položili sve ispite, Znaci diplomirali su psihodramu u internacionalo priznatoj psihodramskoj skoli i mogu da vode kompletnu kvalitetnu edukaciju. Predlozio sam da kolege iz YUPA vode ostalih 50% edukacije. Ali kolege iz YUPA nisu se tada složili sa mojim programom, koji je sličan programu Britanske Psihodramske Asocijacije. Želeli su, da iako nisu kompletno diplomirali psihodramu, Polozili su ispit 1990 i 1991 koji je tada po broju internacionalih sati kod dipomiranih trenera odgovarqo danasnjem ispitu za prvi stepen. Kolege Milosevic ,Veljkovic, Djuric i ilic odlucili su da samostalno i potpuno vode eduaciju u Srbiji. Oni su Imali su znacajno dugogodišnje iskustvo u psihodrami , i dugo znacajno klinicko iskustfo.. ali ne i kompletno završeno školovanje, mada imaju vekiki boj sati edukacije iz psihodrame sakupljenih posle 1994 na seminarima I kongresima.. Moguce je da ovo nije reseno na najbolji nacin. Kasnije jeYupa podeljena na Beogradski Psihodramski Centar koji su vodili Djuric Ilic I Veljkiovic I Institut za Psihodramu koji su vodili Milosevic i Mackic i kasnije Nedic . Obe ove Beogradske skole priznate su u FEPTO Ja cenim veliko psihodramsko i klinicko Iskustvo J. Veljkovic , . Djurica , V. Milosevica. Z. Ilica S Mackica D . Nedica i drugih , i sada dobro saradjujemo i oni su clanovi ispitne komisije u SPA,..
Od 1990. do kraja 1993. godine, vodio sam vikend workshopove iz psihodrame u Skoplju, Podgorici i Prištini.
Grupe sa izbeglicama u Lepenskom Viru, 1993. godine.
Od 1987. do kraja 1993. vodim jednom nedeljno prvu psihodramsku grupu u Beogradu za vanbolničke pacijente. Od 1991. do kraja 1993. vodim psihodramske grupe, pet puta nedeljno, za pacijente dnevne bolnice Instituta za psihijatriju u Beogradu.

u Londonu samod 1996 ponedeljkom vodio iskustveno-edukativnu grupu iz psihodrame u Wittinton Hospital pa u St. Clements hospital. Kasnije u Mile end hospital i Goodmayes hospital. Utorkom sam vodio grupnu analizu za vanbolničke pacijente od februara 2002. do maja 2005 , a sredom grupu iz psihodrame za vanbolničke pacijente. Kasnije cetvrtkom vodim eduktivnu psihodramsku grupu u Goodmayes hospital, istočni London.sve do maja 2015g Takodjei redovno1x nedeljno edukativnu grupu u Mile end hospital sve do maja 2015g .
Od 2002. u okviru Srpske Psihodramske Asocijacije SPA Moreno, vodim novu generaciju od 20 studenata psihodrame u Beogradu. U Beogradu sam do maja 2015g boravio 4 puta godišnje i tada vodim grupe 2 do 3 puta nedeljno grupe za stalne studente SPA od 18h do 22h. Takođe, vodim jednu otvorenu grupu nedeljno. U mom odsustvu, grupe za studente psihodrame vodio je jednom mesečno Slavko Mačkić.
Studenti SPA su osim psihodrame imali još 120 sati a neke grupe i 214 iskustvenih sati iz grupne analize, To su vodile grupne analiticarke Tija Despotović i Marija Vezmar Ljilja Milivojevic.. Teoriju iz psihodinamske i grupne psihoterapije vodila je Ljiljana Milivojević. Teoriju psihodrame i grupne terapije vodimo Jasna Veljković i ja.
Od 2009/10 vodim novu edukativnu grupu sa Lidijom Vasiljevic koja je tada bila trener pripravnik a kasnije je postala trener BPA . Od 2011 sa Lidijom Vasiljevic vodim jos jednu edukativnu grupu.
Iz grupe koja je pocela edukaciju 2009: Jelena Vidic , Renata Stanojevic , Jelena Milic, i Marijana Radulovic kompletno su zavrsile edukaciju iz Psihodrame i Grupne Psihoterapije pri SPA i polozile sve ispite i postale su diplomirani Psihodramski Psiihoterapeuti i stekli su nacionali Sertifikat SDPS. Iz grupe koja je pocela edukaciju 2011 diplomirala je i Maja Milic .
U oktobru 2015 pocela je edukacija pri SPA nove grupe od 13 studenata. Ovu grupu vodim 1x nedeljno sa Draganom Milivojevicem i Gordom Bozovic. Seanse Teorija kroz akciju 1x mesecno vodim sa diplomiranim psihodramskim terapeutima SPA.
Studenti SPA Moreno takođe imaju iskustvo a sada i redovnu edukaciju iz Playbeck Teatra, uvodni kurs vodila je u Beogradu i Novom Sadu u maju 2006, Di Adderley, trener Playback Teatra i sociodrame u V. Britaniji. Kasnije trening iz Playback teatra od 2013 redovno vode u Beogradu dramski umetnici iz Playback south theatre iz Londona. Ruth Hirst , Hugh Wilborn i Julia Munrow. Osnovan je i Playback-Beograd koji vodi redovne probe i ima nastupe u Beogradu.
Studenti, treneri saradnici i ja osnovali smo 2002. godine Srpsku Psihodramsku Asocijaciju SPA Moreno, koja je nastavila da se bavi psihodramom na principima kako smo i započeli psihodramsku edukaciju u Beogradu u prvoj iskustveno-edukativnoj grupi 1988. godine. SPA Moreno je registoravana u julu 2004. U SDPS . Edukativni program, program ispita i delatnosti SPA Moreno, možete pročitati u 14 dokumenata SPA Moreno u atachmentima . To mozete videti I na sajtu spamoreno.tripod.com

Beograd, jun 2006. I dopunjeno novembra 2016 godine Dušan Potkonjak

.