SRPSKA PSIHODRAMSKA ASOCIJACIJA SPA MORENO

18 PITANJA SDPS

PRVA STRANA
TABELA EDUKACIJE
EDUKACIJA U SPA
LITERATURA SPA
LITERATURA SPA 1
18 PITANJA SDPS
BIOGRAFIJA DUSANA POTKONJAKA
PISMENI ISPIT 14 TEMA
VODJENJE PSIHODRAMSKE SEANSE
ISPIT ZA PRVI STEPEN
ISPIT ZA DRUGI STEPEN
KLINICKI ESEJ
ISPIT ZA TRECI STEPEN
PROGRAM ZA TRENERA SPA
ENGLISH
The Programme of the Education
LITERATURE
THE FIRST DEGREE EXAM
THE SECOND DEGREE EXAM
THE THIRD DEGREE EXAM
BIOGRAPHY OF DUSAN POTKONJAK
EIGHTEEN QUESTIONS OF SDPS
The Programme for a SPA trainer

18 PITANJA I ODGOVORA o SPA postavljenih od SDPS
1. tacan naziv udruzenje : Srpska Psihodramska Asocijacija SPA Moreno
2. tacan naziv modaliteta: Psihodrama, Edukacija iz Psihodrame I Grupne Psihoterapije
3. sediste udruzenja , adresa grad , telefon :: ulica 27 mart broj 41 , stan 78 , Beograd telefoni : 3221 704… , 063 8 450 235 , 064 136 2079, 063 264 969 , 064 1200 891 , 063 7718 658 , 063 262 847
4. elektronska adresa udruzanja : spamoreno.beograd@gmail.com
5. internet sajt udruzanja: http://spamoreno.tripod.com
6. imena predsednika i drugih zvanicnika udruženja, predsednik : glavni trener Dušan Potkonjak , predsednik Gojko Rakas, članovi odbora SPA I edukativnog odbora SPA….

7. stepeni edukacije udruzenja.
A: Položen ispit za PRVI STEPEN
B: položen ispit za DRUGI STEPEN ,
C: položen ispit za finalni TREĆI STEPEN Psihodramski psihoterapeut.
Edukacija ima Klinički i Neklinički smer.
D: polozen ispit za TRENERA SPA Moreno

8.: vrste i tačni nazivi sertifikata koje udruženje izdaje :
PRVI STEPEN edukacije SPA Moreno ,
DRUGI STEPEN edukacije SPA Moreno
TREĆI ZAVRŠNI ili FINALNI STEPEN edukacije SPA Moreno to je Psihodramski psihoterapeut ,
i TRENER SPA Moreno

9.kratka istorija razvoja modaliteta , odnosno nastanka udruženja : još pre formalnog registrovanja SPA Moreno , sadašnji Glavni Trener udruzenja SPA Dusan Potkonjak je 1978 g. u Londonu imao prva iskustva iz psihodrame i grupne analize kod Malcolm Pines. Dušan Potkonjak je 1983 g uspostavio kontakte sa Britanskom Psihodramskom Asocijacijom BPA I zapoceo je trening psihodrame. Dusan Potkonjak . 1986 u Beogradu organizuje prvi workshop iz psihodrame koji vodi Andrew Powell, koji ce svake godine voditi workshop u Beogradu sve do septembra 1991g.Takodje su trening psihodrame u Beogradu vodili Mike Watson , John Casson , Ken Spregue , Rudi Nojgard, Suzy Taylor .
Od 1988 Dusan Potkonjak vodi u Beogradu prvu edukativno iskustvenu psihodramsku grupu jedan put nedeljno .Iz te grupe potekli su sadasnji treneri psihodrame u Beogradu . 1990 se organizuje ispit za uvodni stepen iz psihodrame., ispit vodi A. Powell 1991g
Dusan Potkonjak je diplomirao psihodramu 1991 u International Holwell Centre for Psychodrama u Velikoj Britaniji pri BPA . Glavni trener bila mu je Marcia Karp , pri BPA.
1991g u Beogradu workshop iz psihodrame vodi Marcia Karp , ucenica osnivaca psihodrame Jakoba Morena.
. Sredinom 1991g pocinje edukacija iz psihodrame za novu generaciju od oko 30 studenata
oktobra 1992 pocinje edukaciju jos jedna generacija od 30 studenata.
Glavni trener neformalnog psihodramskog udruzenja je Dusan Potkonjak , a asistenti su mu Jasna Veljkovic , Vladimir Milosevic , Zoran Djuric I Zoran Ilic;
1992 studenti polazu ispit za drugi stepen. Vesna Vukovic I Sanja Zivotic …
u januaru 1994 Dusan Potkonjak odlazi u London gde radi kao psihijatar I trener psihodrame pri BPA I svake godnine nastavlja da vodi edukaciju psihodrame u Beogradu..
oko 1999 Veljkovic , Milosevic , Djuric I Ilic formalno osnivaju YUPA kao posebnu psihodramsku asocijaciju..
Dusan Potkonjak sa saradnicima I studentima 2002 osniva SPA Moreno I zvanicno se registruje u julu 2004g I 2005 postaje clan SDPS
2006 SPA Moreno organizuje prvi workshop iz Play Back teatra koji vodi Di Adderley .
10 misija udruženja : razvijanje i popularisanje psihodrame, sociodrame, grupne terapije i playback teatra na planu edukacije i terapije. SPA ima kliničkoi i neklnički smer.. sa sociodramom . . Ciljevi su unapredjenja medjuljudskih odnosa u malim I velikim grupama i u drustvu uopste. Primena psihodrame u unapredjenju radnih organizacija , kompanija , skola, I drugih timova..
11. kratko prestavljanje specifičnosti datog psihoterapiskog modaliteta : Psihodrama je jedna od formi grupne psihoterapije Akcioni metod koji koristi elemente drame , spontanog improvizovanog pozorista .U grupi se na psihodrmskoj sceni istrazuju medjuljudski odnosi i razne uloge koje igramo u životu . Istrazuje se proslost, sadasnjost , buducnost , realnost , fantazija, snovi spoljni I unutrasnji svet. U psihodramskoj seansi se kao i u svakoj seansi grupne psihoterapije prati grupni proces. Kasnije se na osnovu tema iz grupnog procesa izvodi Zagrevanje . Članovi grupe ustaju i akciono istražuju teme iz zagrevanja , prateci svoje asocijacije i odnose sa clanovima grupe. .Ne ostaje se samo na verbalnoj komunikaciji, odigravanjem na sceni povecava se emocionalnost i vitalnost. U toku grupnog procesa članovi grupe koji to žele mogu postati protagonisti i na sceni uz pomoć grupe mogu istražiti interpersonalne odnose I vazne dogadjaje , a vazne licnosti iz njihovog zivota igrace clanovi grupe koje protagonisti budu izabrali. To je Scensko Akcioni deo psihoramske seanse . Kada se jedna zivotna situacija istrazuje na psihodramskoj sceni , kada se protagonista obraca direktno drugoj licnosti , postize se veca emocionalnost I vitalnost I aktivira se vise ascijacija nego sto se to desava u verbalnoj komunikaciji. Dodir nekada aktivira ceo gestalt dozivljaja.i secanja. Kada je pogodno protagonista I za njega znacajna licnost zamenjuju uloge . Protagonista iz uloge druge licnosti moze bolje da sagleda sebe , povecava empatiju I od transfernih odnosa krece se ka autenticnom susretu uzajamne empatije, Tele odnosu. Protagonista moze da sagleda svoje autenticne a nekada prigusene potrebe , eventualnu samosabotazu , odnose I ponasanja koje je mozda neproduktivno ponavljao u ranijim odnosima I grupama. Protagonista uz pomoc grupe sadasnjost povezuje sa bitnim odnosima I desavanjima iz proslosti. . Članovi grupe koji su u publici a imaju empatiju sa protagonistom mogu izaci na scenu , stati iza protagoniste I empatiski kao Dubl protagoniste ispoljiti ono sto empatiski osecaju sa protagonistom. Protagonista moze to dubliranje da prihvati ako ga oseti kao blisko.Nekada Protagonista I grupa dozivljavaju katarzu. Kada se scenski deo zavrsi , clanovi grupe sedaju u krug I dele svoje dozivljaje I asocijacije..Taj zavrni deo psihodramske seanse se zove Sering.
12: okvirni broj edukanata na svim nivoima. Sadasnja edukativna grupa od 13 studenata. Postoje I 2 prethodne grupe ( od 15 I 9 studenata ) koje su vec ispunile potrebnih 810 sati I sada su u toku pripreme ,supervizija I polaganje prakticnih ispita . 5 studentkinja su polozile treci stepen I stekli zvanje Psihodramskog Terapeuta I imaju nacionalni setifikat SDPS i to je 6 terapeuta sa nacionalnim setifikatom, SDPS .,Takodje je Dusan Potkonjak I trener Britanske Psihodramske Asocijacije BPA,
13 zvanični edukatori udruzenja: Glavni trener Dusan Potkonjak , on je takdoje i trener BPA. Trener saradnik u 2 edukativne grupe je Lidija Vasiljevic
Saradnik trener za psihodramu: Jasna Veljkovic I
Clanovi ispitne komisije : Lidija Vasiljevic , Jasna Veljkovic ,Zoran Djuric , Zoran Ilic I Slavko Mackic .Ljilja Milivojevic je clan ispitne komisije za klinicki esej
Treneri saradnici za Grupnu Analizu kao dodatnu psihoterapiju : , Marija Vezmar I Ljilja Milivojevic.i Tija Despotovic
14, Zvanicni supervizori udruzenja I gostujuci treneri su: Marcia KarpI . Malcolm Pines, Kate Bradshaw , Zana Segula , Sue Daniels, Olivia Lousada I John Casson , senior traner BPA
15. kratak prikaz treninga koje udruzenje organizuje. : Edukacija se odvija u edukativno iskustvenim psihodramskim grupama koje traju 180 ili 240 minuta. Studenti imaju ukupno 810 casova po 60 minuta u edukativno iskusvnim psihodramskim grupama. Seansa se sastoji iz zagrevanja kada se prati grupni tok .Na osnovu grupnog toka se nastavlja akciono zagrevanje worm up… studenti koji to zele I koje grupa podrzi postaju protagonisti I na psihodramskoj sceni istrazuju scene iz svog zivota I vazne medjuljudske odnose , a ostali clanovi grupe mogu biti izabrani da igraju vazne licnosti iz zivota proagoniste.. Paralelno sa scenama iz zivota protagoniste na psihodramskoj sceni se prate I medjusobni odnosi u grupi. Posle zavrsetaka akcionog dela na sceni, studenti sedaju u krug I dele svoje iskustvo posle odigranog scenskog dela, to je sering..Studenti u edukaciji takodje imaju I analizu prethodne seanse to je proces. . Skolovanje je podeljeno u tri stepena posle svakog stepena se polaze prakticni ispit. Student na ispitu vodi samostalno grupu pred komisijom od tri trenera.
Takodje studenti imaju jos 60 seansi sati Grupne Analize to je 120 sati Grupne Analize kao dodatne psihoterpije van edukativno iskustvenih psihodramskih grupa.
Postoje jos 600 sati TEORIJE koja se sastoji iz 80 sati teorije sa trenerom I jos 80 sati teorije u studentskim peer grupama za teoriju . Preostalih 440 sati teorije dobijase sa 5 napisanih eseja za prvi stepen I jos 5 eseja za drugi stepen. Tu su I eseji iz teorije I pisanje protokola seansi. Kada student za vrsi 80 do 100 seans vodjenja svoje grupe onda student pise obiman Klinicki Esej – Clinical Paper .To je analiza 80 do 100 seansi i koje je student vodio samostalno posle polozenog drugo stepena.Studnti polazu I pismeni ispit iz teroije ,koji se sastoji iz 14 grupa pitanja.
. SUPERVIZIJA 80 sati supervizije sa trenerima I jos 80 sati supervizije u studentskoj peer grupi za superviziju.
SAMOSTALNO VODJENJE GRUPA Student po polozenom prvom I drugom stepenu , vodi samostalno ili u koterapiskom paru 100 grupnih seansi koje su supervizirane .To je supervizija od minimum 300 sati grupnih seansi koje je student vodio pod supervizijom.,
16. aktuelni uslovi u satima za sticanje serifikata. Propisanih od udruzenja :
: 810 casova u edukativno iskustvenoj psihodramskoj grupi svaki sat je 60 minuta
,120 sati Grupne Analize kao dodatne psihoterapije
, 600 sati teorije,
300 sati vodjenja grupa pod supervizijom , studenti vode 100 grupnih seansi seansi sa supervizijom 160 sati supervizije
ukupno 1990 sati za zavrsni , finalni treci stepen edukacije SPA Moreno
17. specificnosti po izboru opcije : student moze deo teorije I deo dodatne grupne psihoterapije da obavi u nekom drugom psihoterapiskom metodu.ili u nekoj drugoj psihodramskoj asocijaciji , skoli Ali je neophodno da minimum 60 % sati edukacije ima kod trenera SPA Moreno
18. datum dostavljanja podataka I ime osobe koja garantuje verodostojnost : juli 2006. Dopunjeno novembra 2016
Dusan Potkonjak I clanovi odbora SPA Moreno