SRPSKA PSIHODRAMSKA ASOCIJACIJA SPA MORENO

PROGRAM ZA TRENERA SPA
PRVA STRANA
TABELA EDUKACIJE
EDUKACIJA U SPA
LITERATURA SPA
LITERATURA SPA 1
18 PITANJA SDPS
BIOGRAFIJA DUSANA POTKONJAKA
PISMENI ISPIT 14 TEMA
VODJENJE PSIHODRAMSKE SEANSE
ISPIT ZA PRVI STEPEN
ISPIT ZA DRUGI STEPEN
KLINICKI ESEJ
ISPIT ZA TRECI STEPEN
PROGRAM ZA TRENERA SPA
ENGLISH
The Programme of the Education
LITERATURE
THE FIRST DEGREE EXAM
THE SECOND DEGREE EXAM
THE THIRD DEGREE EXAM
BIOGRAPHY OF DUSAN POTKONJAK
EIGHTEEN QUESTIONS OF SDPS
The Programme for a SPA trainer

.

USLOVI ZA TRENERA SPADa je diplomirani psihodramski terapeut . Da je prethodno obavio sve casove edukacije, napisao sve eseje I polozio ispite za 1. , 2. I 3 stepen. Da je imao dovoljno svoje licne psihoterapije a van edukativno iskustvenih grupa. Da ima solidno iskustvo u vodjenju psihodramskih grupa kao diplomirani psihodramski psihoterapeut.
Da je po polozenom 3. stepenu bio minimum 2 godine , minimum 80 seansi u psihodramskoj edukativno iskustvenoj grupi sa glavnim trenerom SPA kao trener pripravnik kao koterapeut, kao ko trener u grupi sa studentima. Da je nastavio da vodi svoju psihodramsku grupu uz povremenu superviziju. Da ima dovoljno kliničkog iskustva u profesiji koja se bavi mentalnim zdravljem. Ovo ce se posebno precizirati.
Da napise esej. svoje vidjenje kako je vodjena edukativno iskustvena grupa sa studentima I razvoj te grupe I kako su studenti terapiski napredovali. Eventualni otpori , konflikti krize . Kako su vodjenji procesi posle seanse I kako je omoguceno studentima da napreduju u vodjenju procesa. Znaci da pise o kompleksnom odnosu terapije I edukacije. I ukoliko je moguce da se bavi kako je na stidente delovalo dodatno terapisko iskustvo u 60 seansi Grupne Analize
Esej ,. Kada I kako su studenti vodili deo ili celu psihodramsku seansu .Sta je pomoglo studentima da vode a sta ih je moguce usporilo . Kada je procenjeno da treba ohrabriti studente direktore.kako je doslo do izbora protagoniste I direktora,,kako je tekao grupni I sociometriski proces. Ovo se moze desiti I na studentskoj edukativno iskustvenoj grupi u kasnijem razvoju ali ce studenti vise voditi na seansama Supervizija Uzivo I Teorija Kroz Akciju . Znaci trener pripravnik treba da se trenerom ucestvuje I u nekim seansama Supervizija Uzivo I na seansama Teorija kroz akciju jer na tim seansama studenti vode deo seanse a kasnije I celu seansu .Kako je vodjena saradnja sa studentom direktorom u toku seanse.Da li je bilo intervencija , I sugestija supervizora u toku same seanse I kako je student –direktora I grupa to primila . Koje su intervencie trenera pomogle a koje su bile problematicne Da u esej direktor ukljuci I proces posle same seanse kada je student director dao samo procenu . I kakvi su bili komentari feedback trenera I trenera pripravnika. . Kada je trener vodio proces. A posle studentskog vodjenja . kada I kako su studenti vodili proces I ucestvovali u procesu kolegi koji je vodio deo ili celu seansu ..Tok procesa kako je radjeno sa otporima studenata u toku procesa. Kako je pracen eventualni grupni tok u toku samog procesa. Ima li zdrave kompeticije ili ta kompeticija komplikuje I terapiju I edukaciju., Kako su podstaknute ideje drugih studenata u kojoj meri je u procesu pracen sadrzaj prethodne grupe. U kojoj meri su studenti u toku procesa uocili bitne tokove u grupnom procesu I u akciono scenskom delu..i izvrsili analizu. kako je vodjena diskusija o drugim mogucnostima vodjenja.. kako je dat feed back studentu direktoru u toku procesa I kako mu je ukazano na ono sto je dobro ili manje dobro uradio u vodjenju grupe… Sta je vise pomoglo student u vodjenju I unapredilo saradnju studenta I trenera. ako je student pisao analizu grupne seasne onda ko trener treba da da usmeni I kasnije kasnije kraci pismeni feed back, komentar . na studentov esej analizu a I samo vodjenje. .
Da sa glavnim trenerom ko trener pripravnik ucestvuje u vodjenju supervizije studentima koji vode svoje grupe posle polozenog 1 I 2 stepena I donose protokole. Znaci ovo nije supervizija uzivo vec supervizija sa protokolima I da postepeno preuzme vodjenje I da sam vodi superviziju. I da napise esej o toku supervizije I napredovanju studenta direktora. Kraci Pismeni feed back studentu koji je vodio dramu. Ovose moguce preklapa I moze da bude samo u jednom eseju.
Da napise esej i kako je vodjena teorija psihodrame I grupne terapije I da prakticne primere iz grupnog toka. I iz eventualno akcionog scenskog dela . Teoriji kroz akciju . Da sa trenerom ucestvuje u paru u vodjenju teorije. I da sam kasnije vodi bar deo seansi teorije I da povremeno prisustvuje u studentskoj peer grupi za teoriju ili bar u pripremi te teorije .Da u esej ukljuci kako je vodio teoriju kroz akciju, znaci akcioni scnenski pristup teoriji psihodrame I grupne psihoterapije .i akcioni pristup u superviziji. .
Da pomogne studentima koji pripremaju seminar iz teorije u izboru literature I pisanju seminarskog eseja iz teorije. Da pomogne studentima u pisanju drugih eseja.
Glavni trener da da napise komentar o radu ko trenera.
Kada obavi sve casove , odnosno posle 80 seansi ko vodjenja studentske grupe sa trenerom , I oko 5 do 10 seansi ko vodjenja supervizije ,bude u 5 seansi teorije sa glavnim trenerom I sam vodi 3 seanse teorije. Da prisustvuje ispitima za prvi I drugi stepen I da zajedno sa trenerom a I sam pise kraci feed back studentu koji je polagao ispit.
Kada trener pripravnik stekne dovoljno iskustva u ko vodjenju edukativno iskustvene studentske grupe I dovoljno iskustva u ko vodjenju supervizije uzivo I ko vodjenju supervizije sa protokolima i teorije kroz akciju . I kada napise potrebne eseje . ili jedan objedinjeni esej.. Prethodne teme za eseje mogu se napisati odvojeno a mogu se napisati povezati I u jedan kompleksniji objedinjeni esej o iskustvu trenera pripravnika u procesu edukacije.
RAZGOVOR sa KOMISIJOM od 3 clana Onda ce Trener kandidat razgovarati sa komisijom od 3 clana . o svom iskustvu kao trener pripravnik i o esejima koje je napisao kao I drugim prakticnim I teoriskim pitanjima iz psihodrame koja su ga posebno interesoval I o kojima je pisao u esejima . Takodje I o vodjenju edukativno iskustvene grupe., rada sa studentom direktorom , o procesu , superviziji I teoriji. I o grupnim procesima koji se desavaju u seansama supervizije i u toku samog vodjenja procesa. Takodje I eventualna pitanja Iz teorije. Psihodrame I grupne psihoterapije. Ovo je obiman program I ne trazi se savrsenstvo vec dovoljna solidnost I sigurnost u radu sa studentima . Takodje u esejima trener pripravnik ne moze detaljno da obuhvati sve ove teme elemente, Vec ce pisati o glavnim elementima napredovanja studenata I o eventualonim manje uspesnim pristupima procesima u edukaciji. Znaci trener pripravnik moze da po svom izboru posebno razvije teme koje su ga zainteresovale I koje je posebno istrazio. A nekim temama ce se manje baviti u eseju .
Komisija posle razgovora donosi odluku :
da je kandidat ispunio sve uslove I da je to I potvrdio I esejima I u razgovoru sa komisijom I I da je postao Trener SPA Moreno.
Ili na sta je kandidat trener potrebno da jos obrati paznju u teoriji , u praksi vodjenja edukativnih grupa u superviziji, da eventualno dopuni eseje I zakazuje se jos jedan ,razgovor sa komisijom.ili je dovoljno da se procene dopunjeni eseji .. I kandidat postaje Trener SPA
Istrazice se mogucnost da iskusni psihodramaticari koji nisu iz profesija mentalnog zdravlja a polozili su sva 3 stepena mogu da se razvijaju u pravcu ko trenera a posle I trenera za smer neklinicke psihodrame I sociodrame. u neklinickom smeru bice posebno radjeno na sociodrami I primeni psihodrame u neklinickim uslovima kao konsultanti za profesionalne timove, grupe u radnim organizacijama i, kompanijama, radu u sportu , policiji,edukaciji. u tom programu bice I deo play back teatra.


Dusan Potkonjak glavni trener SPA Moreno… jun 2006 dopunjeno novembra 2016

.