SRPSKA PSIHODRAMSKA ASOCIJACIJA SPA MORENO

PISMENI ISPIT 14 TEMA

PRVA STRANA
TABELA EDUKACIJE
EDUKACIJA U SPA
LITERATURA SPA
LITERATURA SPA 1
18 PITANJA SDPS
BIOGRAFIJA DUSANA POTKONJAKA
PISMENI ISPIT 14 TEMA
VODJENJE PSIHODRAMSKE SEANSE
ISPIT ZA PRVI STEPEN
ISPIT ZA DRUGI STEPEN
KLINICKI ESEJ
ISPIT ZA TRECI STEPEN
PROGRAM ZA TRENERA SPA
ENGLISH
The Programme of the Education
LITERATURE
THE FIRST DEGREE EXAM
THE SECOND DEGREE EXAM
THE THIRD DEGREE EXAM
BIOGRAPHY OF DUSAN POTKONJAK
EIGHTEEN QUESTIONS OF SDPS
The Programme for a SPA trainerPISMENI ISPIT 14 TEMA - GRUPA PITANJA ZA PISMENI ISPIT IZ TEORIJE GRUPNE PSIHOTERAPIJE I PSIHODRAME
ZA PISMENI ISPIT IZ TEORIJE GRUPNE PSIHOTERAPIJE I PSIHODRAME IMATE 190 minuta , po potrebi
vreme se moze produziti jos 20 minuta

1; A ATACMENT . B : 4 VRSTE ATACMENTA . C ; MOGUCI UTICAJI ATACMENTA NA KASNIJE MEDJULJUDSKE ODNOSE.
knjiga esential psychotherapy i drugi tekstovi

2 ; A; TEORIJA OBJEKTNIH ODNOSA . B; SPLITING I PARCIJALNI OBJEKTI C; PROJEKCIJA I PROJEKTIVNA IDENTIFIKACIJA
knjiga Essential Psychotherapy i drugi tekstovi po vasem izboru


3 A SHIZOPARANOIDNA I DEPRESIVNA POZICIJA U DETINJSTVU ,
B ELEMENTI SHIZOPARANOIDNE I DEPRESIVNE POZICIJE KOD ODRASLIH I U TOKU GRUPNE PSIHOTERAPIJE
knjiga Essential psychotherapy a mogu i drugi tektostovi koji vam odgovaraju4. ovo je najvaznije pitanje , predlaze se da pisete oko 25 do 30 minuta :
OSNOVI PSIHODRAME ;

A ZAGREVANJE , B SPONTANOST I KREATIVNOST , C ENKOUNTER - SUSRET , D ;TELE , ODNOS TELE I TRANSFERA ,
E ROLES -ULOGE , KLASTERI - GRUPE ULOGA I RAZVOJ ULOGA , ODNOS ULOGA I EGA ,
F; ZAMENA ULOGA - ROLE REVERSAL , G : KO SVESNO I KO NESVESNO , H :AKCIJA
poglavlje Kate Bradshaw; Handbook of Psychodrama , imate preveden tekst
i poglavlja J Sachs - Psychodrama i Moreno;Psychodrama oko 40 strana5 A; MIRORING U PSIHOLOSKOM RAZVOJU B; MIRORING U GRUPNOJ ANALIZI . C MIRORING U PSIHODRAMI , D MALIGNI MIRORING
poglavlje Kelerman, prevedeno i poglavlje Grupna analiza -Pines


6 A; PSIHODRAMSKI PRISTUP U RADU SA TRAUMOM , B; VRSTE DUBLOVA.
C ;KADA ROLE REVERSAL
poglavlja Hudgins , Blatner .Kelerman i Marcia Karp u istoj knjizi


7 grupa pitanja ;
YALOM 11 TERAPISKIH FAKTORA GRUPNE TERAPIJE ;

prvih 4 faktora ukratko :
1 DAVANJE NADE , 2 UNIVERZALNOST , 3 DELENJE INFORMACIJA , 4 ALTRUIZAM
5 detaljnije ; KOREKTIVNA REKAPITUALACIJA PRIMARNE PORODICNE GRUPE I DRUGIH
VAZNIJIH RANIJIH GRUPA
6 uktratko RAZVOJ SOCIJALNIH TEHNIKA
7 ukratko IMITATIVNO PONASANJE

8 grupa pitanja YALOM nastavak :

detaljno faktor 8 INTERPERSONALNO UCENJE
9 detaljno :KOHEZIJA GRUPE
10 detaljno KATARZA
11 detaljno EGZISTENCIJALNI FAKTORI
9 BION ;
A; GRUPA KADA DOMINIRAJU OSNOVNE PRETPOSTAVKE- BASIC ASAMPTION navesti 3 osnovne pretpostavke
B RADNA GRUPA - WORKING GROUP

C FUKS ; MATRIKS, TRANSLATION , REZONANCA ,I ZRTVENI JARAC
D FUKS 4 NIVOA KOMUNIKACIJE

10. A CONTENT I PROCES U GRUPNOJ TERAPIJI
B; KONFLIKT U GRUPI , POZITIVNE MOGUCNOSTI I RIZICI , ZADACI TERAPEUTA U RADU SA KONFLIKTOM , STA TREBA IZBECI
C TRANSPARENTNOST TERAPEUTA , KADA DA KADA NE
11. ZADACI TERAPEUTA U PRIPREMI GRUPE; ( predlaze se da pisete oko 20 do 25 minuta )

A RAZLICITI KLINICKI CILJEVI U RAZLICITIM GRUPAMA
B INTERVJU SA KANDIDATIMA PRE POCETKA GRUPE , i eventualno kasnije kada je grupa vec pocela.. STA TREBA PROCENITI KOD KANDIDATA I STA TREBA OBJASNITI KANDIDATU , OSNOVNA PRAVILA
C INDIKACIJE I RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE.
D KOMPOZICIJA GRUPE U ODNOSU NA VECINU CLANOVA I KLINICKE CILJEVE GRUPE I KOJI SE CLANOVI NE UKLAPAJU U NEKE GRUPE
E : UKRATKO O ANTISOCIJALNOM - PSIHOPATSKOM POREMECAJU LICNOSTI I RIZICIMA ZA GRUPU eventualno po vasem izboru o antisocijalnom poremecaju licnosti mozete pisati i u grupi pitanja 14 i mozete ukratko uporediti Antisocijalni p. l .sa emocionalno nestabilnim - granicnim p. l.
12 4 RAZVOJNE FAZE GRUPE U GRUPI KOJA TRAJE OKO 12 MESECI I DUZE

A; IN OR OUT , B; UP OR DOWN , C; NEAR OR FAR ,
D; KRAJ GRUPE I. ZADACI TERAPEUTA U SVAKOJ FAZI
E; ZNACAJ SADA I OVDE , I KAKO DA TERAPEUT PORINE GRUPU U SADA I OVDE
F SUBGRUPE
( predlaze se da pisete oko 15 minuta )

13 SIMPTOMI PSIHOZE I PRISTUP TERAPEUTA.

A UKRATKO DEFINISATI STA JE SUMANUTA IDEJA - DELUSION I NAVESTI TIPOVE SUMANUTIH IDEJA
B DEFINISATI HALUCINACIJU I NAVESTI TIPOVE HALUCINACIJA
C NAVESTI FIRST RANK ( prvorazredni simptomi Shizofrenije ) SIMPTOME SHIZOFRENIJE PO KURTU SNAJDERU

D PSIHOTICNI SIMPTOMI U DELUSIONAL DISORDER, U MANIJI, U DEPRESIJI ,
E; KOJI SU GLAVNI RIZICI KOJI ZAHTEVAJU HITNU AKCIJU TERAPEUTA KOD PACIJENTA U PSIHOZI I U MANIJI .
F. OSNOVNO U PRISTUPU TERAPEUTA PACIJENTU KOJI JE U PSIHOTICNOM STANJU ili u prepsihoticnom prodromalnom periodu
pitanje E i F su povezni i delom se preklapaju
( predlaze se da pisete oko 20 do 25 minuta ) ovo je obimno pitanje i ocekuje se da napisete samo ono osnovno i pokazate razumevanje

14 A; PRISTUP I KOMUNIKCIJA SA PACIJENTOM GDE POSTOJI RIZIK SAMOUBISTVA - SUICID, TEZAK POKUSAJ SAMOUBISTVA , PARA SUICID I SAMOPOVREDJIVANJA
ova podela je didakticka jer se neka stanja preklapaju .
STA TERAPEUT TREBA DA PROCENI U MENTALNOM STANJU I RANIJOJ ISTORIJI PACIJENTA.

B;RAZLIKE I SLICNOSTI KOD TESKOJ POKUSAJA SAMOUBISTVA I
PARASUICIDA

C;FAKTORI RIZIKA SUICIDA ,PO POLU , PO GODINAMA , PO
EKONOMSKOJ SITUACIJI.., KOD ZAVISNOSTI OD ALKOHOLA I DROGA , kada su sve povecani rizici .

D;RIZICI SUICIDA KOD TESKE DEPRESIJE , KOD SHIZOFRENIJE .

E RIZICI KOD POREMECAJA LICNOSTI : DEFINISATI UKRATKO POREMECAJ LICNOSTI ,
I OSNOVNO O EMOCIONALNO NESTABILNOM - GRANICNOM - BORDER LINE POREMECAJU LICNOSTI
ovde mozete pisati i o Antisocijalnom - Psihopatskom poremecaju licnosti i mozete uprediti ova 2 p. l.

F KOJE SU POTREBNE AKTIVNOSTI TERAPEUTA DA BI SE SMANJILI
RIZICI I POCELO DODATNO LECENJE

( predlaze se da pisete oko 20 do 25 minuta) i ovo je vrlo obimno pitanje i ocekuje se da napisete samo ono osnovno i pokazete razumevanje

Grupu pitanja 13 i 14 cemo vise puta detaljno istraziti na seansama Teorija kroz Akciju


Ukupno vreme ispita je oko 190 minuta , sa mogucim
produzetkom od 20 minuta

Prelazem da ovih 14 grupa pitanja za pismeni ispit iz Teorie postavimo i na sajt SPA -program edukacije Osnovnu literaturu cemo dopuniti i dobicete kopirana poglavljaDusan Potkonjak januar 2016

Enter supporting content here